Ο Φώτιος Μπλάντζας γεννηθείς στην Κοζάνη, είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. Ασκεί μάχιμα το Δικηγορικό Λειτούργημα, ενώ κύρια ενασχόληση του αφορά το Ποινικό-Διοικητικό δίκαιο καθώς και το Προσφυγικό Δίκαιο με σαφή υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top