άδεια παραμονής

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
['Ασυλο] Υπ' αριθμ. 22056/12-09-2019 Απόφαση Β΄ Βαθμού Αρχής Προσφυγών Επί Αιτήματος Ασύλου- Παραπομπή για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους 08 Νοεμβρίου 2019
['ΑΣΥΛΟ] ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8433/03-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 16 Μαρτίου 2020
[ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ] ΔΠΡΘΕΣ ΑΔ322/2020: ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ 26 Αυγούστου 2021
[ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ] ΔΠΡΘΕΣ ΑΔ52/2021: ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ 26 Αυγούστου 2021
[ΑΣΥΛΟ] ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10923/26-03-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 02 Απριλίου 2020
[ΑΣΥΛΟ] ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 23721/14-08-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 02 Απριλίου 2020
[ΑΣΥΛΟ] ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5407/27-02-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 18 Μαρτίου 2020
[ΑΣΥΛΟ] ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9269/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 02 Απριλίου 2020
N. 4686/2020 - Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A' 169), 4375/2016 (A' 51), 4251/2014 (Α' 80) και άλλες διατάξεις. 13 Μαϊος 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Δ.Μ.Θ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΝ 07/2020 16 Ιουλίου 2020
ΑΡΘΡΟ 19 Ν. 4251/2014 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 06 Απριλίου 2020
ΑΡΘΡΟ 67 ν. 4375/2016 - ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 08 Απριλίου 2020
ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 08 Μαϊος 2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 15 Φεβρουαρίου 2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 01 Απριλίου 2021
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 31-12-2021 01 Απριλίου 2021
Υ.Α. Υπ' αριθμ. οικ.14119/220 (ΦΕΚ B' 1654/04.05.2020) - Παράταση αδειών διαμονής 05 Μαϊος 2020
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ/ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 22 Απριλίου 2020

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top