άσυλο

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
['Ασυλο] Υπ' αριθμ. 22056/12-09-2019 Απόφαση Β΄ Βαθμού Αρχής Προσφυγών Επί Αιτήματος Ασύλου- Παραπομπή για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους 08 Νοεμβρίου 2019
['ΑΣΥΛΟ] ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8433/03-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 16 Μαρτίου 2020
[ΑΣΥΛΟ] ΔΠΡΘΕΣ ΝΔ54/2020 ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ 16 Μαρτίου 2020
[ΑΣΥΛΟ] ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10923/26-03-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 02 Απριλίου 2020
[ΑΣΥΛΟ] ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 23721/14-08-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 02 Απριλίου 2020
[ΑΣΥΛΟ] ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5407/27-02-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 18 Μαρτίου 2020
[ΑΣΥΛΟ] ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9269/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 02 Απριλίου 2020
N. 4686/2020 - Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A' 169), 4375/2016 (A' 51), 4251/2014 (Α' 80) και άλλες διατάξεις. 13 Μαϊος 2020
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΛΟΓΩ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 17 Μαρτίου 2020
Αποφάσεις Επιτροπών Ασύλου 22 Απριλίου 2020
ΑΡΘΡΟ 67 ν. 4375/2016 - ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 08 Απριλίου 2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ 12 Απριλίου 2020
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ) 22 Απριλίου 2020
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ) 22 Απριλίου 2020

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top