ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. Σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 97 του ν. 5079/2023, «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις
για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες
επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 215), περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή της
νομοθεσίας περί νόμιμης μετανάστευσης, ως εξής:

Το Υπουργείο Εσωτερικών, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία πολιτογραφήσης:

Σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν. 4251/2014 ορίζεται: "Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση του
άρθρου 136 του ν. 4251/2014

Σύμφωνα με την από 15/07/2020 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η ΔΑΜΘ θα δέχεται αιτήματα ανανεώσεων αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, μόνο για όσες άδειες διαμονής λήγουν από τις 01/07/2020 έως την 31/07/2020, και ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

ΝΟΜΟΣ 5078/2023 Άρθρο 193 

1. Με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής με δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου σε πολίτες τρίτων χωρών που: α) διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου, β) διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής, γ) συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα και δ) συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. οικ.7393/2021 υπουργική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν. 4251/2014. Συγκεκριμένα, παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της:

Δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία δίνεται νέα παράταση στους οριστικούς τίτλους διαμονής και στις βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A` 80) και του π.δ. 106/2007 (A` 135). Συγκεκριμένα:

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top