Περί μεταγωγής κρατουμένων από αγροτικό κατάστημα κράτησης σε άλλο κατάστημα κράτησης, λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων που θέτει η διάταξη του άρθρου 3 του νόμου 4760/2020: Δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

Το παρακάτω άρθρο διαπραγματεύεται την δυνατότητα του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να αποφασίζει την μεταγωγή κρατουμένου από αγροτικές φυλακές σε κατάστημα άλλο από αυτό που κρατούνταν πριν την μεταγωγή του στην αγροτική φυλακή καθώς και τα  σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.  

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top