ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ****

 

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Του (επ) **** (ον) **** του **** και της ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’ αριθμ. **** Διαβατηρίου **** Αρχών, κατοίκου ****, με Α.Φ.Μ. **** Δ.Ο.Υ. ****,

 

Θεσσαλονίκη, ****

 

Είμαι υπήκοος ****. Στις **** γεννήθηκε στο ****και συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο **** η θυγατέρα μου****.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ MONOΜΕΛΟΥΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ****

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Της (επ) **** (ον) ****  του  **** και της ****  ,  υπήκοος ****, γεν. ****, κάτοχος του υπ’ αριθμόν **** διαβατηρίου **** αρχών/Α.Δ.Τ και του υπ’ αριθμ. **** Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ ****, κάτοικος ****

 

Θεσσαλονίκη, ****

 

Ιστορικό Μέρος

 

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. **** απόφασης του Δικαστηρίου της ****, (παράθεση του διαδικαστικού ιστορικού της αλλοδαπής υπόθεσης και του διατακτικού της αλλοδαπής απόφασης). Η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη .

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ****

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

 

Τ@ (επ.) **** (ον.) **** του **** και της ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’  αριθμόν ****Διαβατηρίου της ****, κατοίκου ****, επί της ****

 

Θεσσαλονίκη, ****

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου **** (Δ.Κ.Α. ****) Απόφαση του Αξιωματικού της Διεύθυνσης Αλλοδαπών ****αποφασίσθηκε η εγγραφή μου στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν επειδή θεωρήθηκα επικίνδυν@ για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια καθόσον: α) Συνελήφθη την **** για παράβαση του ν. 2960/2001 «Περί Τελωνειακού Κώδικα» β) Σχηματίσθηκε σε βάρος μου δικογραφίας από το Τ.Α. **** την ****για παράβαση του άρθρου 372 Π.Κ. κατά συναυτουργία γ) Εκδόθηκε σε βάρος μου η υπ’ αριθμόν **** απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης δ) Σχηματίσθηκε σε βάρος μου Δικογραφία από το Τ.Α. ****για παράβαση του (****)

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ****

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

 

Τ@ (επ.) **** (ον.) **** του **** και της ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’  αριθμόν ****Διαβατηρίου της ****, κατοίκου ****, επί της ****

 

Θεσσαλονίκη, ****

 

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου **** (Δ.Κ.Α. ****) Απόφαση του Αξιωματικού της Διεύθυνσης Αλλοδαπών **** αποφασίσθηκε η επιστροφή μου στη χώρα καταγωγής μου καθώς και η εγγραφή μου στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν επειδή θεωρήθηκε ότι εισήλθα και διαμένω παράνομα στην Ελλάδα κατά παράβαση του Ν. 3386/2005, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει πλέον με τον νόμο 4251/2014 και του Ν. 3907/2011. Με την ανωτέρω απόφαση αποφασίστηκε περαιτέρω η εγγραφή μου στους ως άνω καταλόγους έως την 23η-10-2020.

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ  ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ  ****

 

ΑΓΩΓΗ

(επιδίκασης διατροφής )

(Ειδική Διαδικασία Γαμικών διαφορών – 591 επ. Κ.Πολ.Δικ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ****

(ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)

ΑΓΩΓΗ

Της **** του **** και της ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’ αριθμ. ****Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κατόχου του υπ’ αριθμ. **** Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, Δ.Ο.Υ. ****, κατοίκου ****

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ****

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Του (επ.) **** (ον.) **** του **** και της ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’  αριθμόν ****Διαβατηρίου της ****, κατοίκου ****, επί της ****

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top