• Μαρ 13, 2023

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ

 

Της (επ) **** (ον) *** του ***** και της *** , γεν. *** στη **** , κατόχου του υπ’ αριθμ. ***** Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, κατοίκου **** επί της οδού***** , με ΑΦΜ *****, ΔΟΥ ****

 

Θεσσαλονίκη, 05/07/2021

Ασκήθηκε εναντίον εμού και του συντρόφου μου **** ποινική δίωξη για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών (με την πιο ειδική μορφή της κατοχής). Μετά την απολογία μου ενώπιον της Ανακρίτριας του 4ου Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης αφέθηκα ελεύθερη χωρίς την επιβολή περιοριστικού όρου καθώς ουδεμία απόδειξη ενοχής εις βάρος μου ανευρέθη.

Με την από **** έκθεση κατάσχεσης αυτοκινήτου, οι, ενεργούντες προανάκριση, ανακριτικοί υπάλληλοι του Τμήματος Ασφαλείας Βεροίας, προέβησαν σε κατάσχεση του αυτοκινήτου ιδιοκτησίας μου, μάρκας*** , μοντέλο ****, χρώματος ****, με αριθμό πλαισίου ******, ως μέσου διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Εν προκειμένω χρήζει ιδιαίτερης μνείας και αναφοράς το γεγονός ότι το συγκεκριμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο, αγοράστηκε εκ μέρους λίγες μέρες πριν την σύλληψη μου, έμεινε σε συνεργείο για κάποια σχετική επισκευή και ήρθε στην κατοχή μου περίπου μια εβδομάδα πριν τη σύλληψη μου. Το χρησιμοποίησα μόνο  εγώ η ίδια και μάλιστα  ελάχιστες φορές και αποκλειστικά  προς το σκοπό της μετακίνησής μου για τις υποχρεώσεις μου και  ουδεμία σχέση είχε με διακίνηση ναρκωτικών. Επιπλέον σύμφωνα και με την από **** έκθεση εξέτασης του μάρτυρα *****, περιήλθαν πληροφορίες στην Υπηρεσία του ότι από κοινού με τον συγκατηγορούμενό μου κατείχαμε και αποκρύπταμε στην οικία μας ποσότητες ναρκωτικών ουσιών τις οποίες και διακινούσαμε με το ως άνω όχημα μάρκας****** . Ωστόσο, εν τέλει η κατηγορία που μας αποδόθηκε αφορούσε μόνο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της κατοχής καθώς από ουδέν στοιχείο της δικογραφίας δεν προέκυψε η περαιτέρω διακίνηση με την μορφή της μεταφοράς  ως άνω ποσότητας ναρκωτικών. Επιπροσθέτως,  η σύλληψή μας έγινε πριν την επιβίβασή μας στο ως άνω όχημα με αποτέλεσμα να καθίσταται φανερό ότι το ως άνω όχημα ουδέποτε συσχετίσθηκε με την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών που ανευρέθη. Καθίσταται φανερό ότι το συγκεκριμένο όχημα ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης ουδεμίας αξιόποινης πράξης, καθώς όπως παραδέχθηκε και ο συγκατηγορούμενός μου κατά την απολογία του, τη συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών την είχε παραλάβει από τρίτο πρόσωπο κάποιες μέρες πριν τη σύλληψή του αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό αποθήκευσής της.

Πέραν του γεγονότος ότι δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδεμία σχέση έχω με την οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, κάτι που απεδείχθη και κατά την ανακριτική διαδικασία κατά την οποία αφέθηκα ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ως μη γνωρίζουσα τις αξιόποινες πράξεις του συγκατηγορουμένου μου και χωρίς να ανευρεθεί καμία απόδειξη ενοχής εις βάρος μου, ζητώ διά της παρούσης να αρθεί η κατάσχεση του κατασχεθέντος αυτοκινήτου μου, άλλως δε να διορισθώ μεσεγγυούχος του, καθώς η διαμορφούμενη κατάσταση με την κατάσχεσή του με οδηγεί σε πλήρη αδυναμία χρήσης του και μετακίνησής μου, από και προς την εργασία μου και ικανοποίηση των καθημερινών, βιοτικών αναγκών μου, ειδικά από τη στιγμή που ο σύντροφός μου βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος και όλο το βάρος συντήρησης της προσωπικής μας οικίας, λογαριασμών και διαβίωσής μας, επαφίεται πλέον αποκλειστικά σε εμένα την ίδια.

 Το να μην διαθέτω κανένα μεταφορικό μέσο ή έστω την οικονομική δυνατότητα να αγοράσω κάποιο έτερο μέσο με οδηγεί σε πλήρως δυσχερή θέση καθώς δεν θα μπορώ να καλύψω καθημερινές μου ανάγκες, όπως λ.χ. μεταφορά από και προς την εργασία μου ή κάλυψη των λοιπών βιοτικών αναγκών μου κ.ο.κ..

*****

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 269 παρ. 3 και 307 εδ. β΄ ΚΠΔ προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της προδικασίας και μέχρι την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη με επίδοση σ’ αυτόν του κλητήριου θεσπίσματος ή της κλήσης, την άρση της επιβληθείσας κατάσχεσης μπορεί να διατάξει, ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον ή δικαιώματα στα πράγματα που κατασχέθηκαν, το δικαστικό συμβούλιο, αν δεν είναι πιθανό ότι από το λόγο αυτό θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας (ΑΠ 137/68 ΠΧρ 1969.294, ΕφΑΘ 772/68, ΠΧρ 1969.562, ΣυμβΠλΠειρ 181/2010 ΑΡΜ 2010.1398). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κατά το στάδιο της προδικασίας από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η δήμευση των κατασχεθέντων (βλ. Μπουροπούλου, ΕρμΚΠΔ, έκδ. Β`, τόμ. Α΄ υπ΄ άρθ. 268 αριθ. 4, Ζησιάδη, ΠοινΔικ, έκδ. Γ, τόμ., Β` σελ. 224, Εφθεσ 650/2000 ΠΧρ 2001.733, Εφθεσ 449/1990 ΠΧρ 1990.1173, Εφθεσ 96/1992 ΑΡΜ 1992.273, ΕφΠατρ 52/1993 ΠΧρ 1993.891, ΕφΘεσ 612/1995 ΑΡΜ 1995.1209, ΕφΑΘ 1403/1997 ΠΧρ 1997.1168, ΕφΘεσ 1039/1998 ΑρχΝ 1999.297).

Έτσι, αν από το αντικείμενο αυτό δεν προκύπτει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη, όπως εν προκειμένω, το Δικαστήριο δεν μπορεί να διατάξει τη δήμευση του αντικειμένου αυτού, αλλά αντίθετα, ακόμη και σε περίπτωση καταδίκης των αυτουργών ή συμμέτοχων θα αποφασίσει την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση του πράγματος στον ιδιοκτήτη του (373 ΚΠΔ). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όταν το θέμα ανακύπτει στο στάδιο της προδικασίας, το δικαστικό Συμβούλιο μπορεί αναμφισβήτητα να αποφασίσει για την τύχη του κατασχεθέντος, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, δεδομένου ότι η παράταση της κατάσχεσης μέχρις ότου αρθεί αυτή από το δικαστήριο που θα δικάσει την ουσία της υπόθεσης, πράγμα που είναι βέβαιο, είναι συνήθως μακρόχρονη, με συνέπεια ο κύριος του πράγματος να στερείται ενός περιουσιακού του αντικειμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα (βλ. ΕφΘεσ 449/90 ΠΧρ 1990.1173, ΣυμβΠλημΔρ 68/90 ΝοΒ 39.620). Η απόδοση διατάσσεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στον ιδιοκτήτη του κατασχεθέντος αντικειμένου, ο οποίος αποδεικνύει την επ’ αυτού κυριότητα.

Επικουρικά κατά την διάρκεια της προδικασίας το Συμβούλιο των Πλημμελειοδικών έχει υλική αρμοδιότητα να αποφανθεί κατ' επέκταση και περί του ορισμού κάποιου ως μεσεγγυούχου κατασχεθέντος πράγματος (βλ. Ζησιάδη, Ποινική Δικονομία Εκδ. Γ', 1977, Τομ. β', σ. 346, Γνωμ. Μαγκάκη-Σπινέλλη, ΠΧρ 1981.821, ΣυμβΠλΛαρ 324/1995 ΠΧρ 1996.122), όπου το κατασχεθέν πράγμα μπορεί να δοθεί υπό μεσεγγύηση στον ιδιοκτήτη αυτού ή σε άλλον τρίτον. Ο μεσεγγυούχος υποχρεούται ως φύλακας να διαφυλάξει το πράγμα και να το παραδώσει σε κάθε αίτηση της δικαστικής αρχής, εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις, μία υποχρεωτική, ήτοι να μην φαίνεται πιθανό ότι η απόδοση υπό μεσεγγύηση θα δυσχεράνει την ανακάλυψη της αλήθειας, σε σχέση πάντοτε με τη φύση της υποθέσεως, και μία δυνητική, δηλαδή η απόδοση να δικαιολογείται από την ανάγκη καλύτερης συντηρήσεως του κατασχεθέντος (βλ. Κονταξή, Ερμην. Ποιν. Δ. 1993, Εκδ. Γ' Τομ. Α' σ. 1285, ΓνωμΕισΑΠ 267/1952 ΠΧρ 1952.413, Γνωμ. Μαγκάκη-Σπινέλλη, ο.π. σ. 826, Τσουκαλά, Ερμην. Ποιν. Δικον. 1947, Τομ. Β', σ. 123, σημ. 24, ΣυμβΕφΘεσ 612/1995 ΑΡΜ 1995.1209, ΣυμβΠλΛαρ 324/1995 ΠΧρ 1996.122).

Εξάλλου το Συμβούλιο κατά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρόκειται να διαρκέσει η κατάσχεση, τη χρησιμότητα του κατασχεθέντος, την πιθανότητα φθοράς του κατά το χρόνο που παραμένει κατασχεμένο, αλλά και να διασφαλίζει τη διατήρηση του κατασχεμένου στη διάθεση της αρμόδιας αρχής (ΣυμΠλΘεσ 1145/2009 αδημ., ΣυμβΠλΣερ 509/1996 ΥΠΕΡ 1997.365, ΣυμβΠλΛαρ 324/1995 ΠΧρ 1996 ΥΠΕΡ 1996.591).

 

ΕΠΕΙΔΗ το αυτοκίνητο ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε προς τέλεση αξιόποινων πράξεων.

 

Επειδή δεν κατηγορούμαι εγώ και ο συγκατηγορούμενος σύντροφός μου για διακίνηση ναρκωτικών με την μορφή της μεταφοράς και δεν βρέθηκε καμία ναρκωτική ουσία στο κατασχεθέν αυτοκίνητο  μου

 

ΕΠΕΙΔΗ αυτή ακριβώς η ανάγκη για συντήρηση του κατασχεθέντος αυτοκινήτου μου είναι ένα ακόμη μείζον επιχείρημα για τον ορισμό μου ως μεσεγγυούχου. Στην αντίθετη περίπτωση, το αυτοκίνητό μου θα παραμείνει επί μακρόν σε ακινησία και εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, με αναπόφευκτη συνέπεια να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία, όντας ήδη όχι στην καλύτερη κατάσταση

 

 

ΕΠΕΙΔΗ πανθομολογείται από θεωρία και νομολογία ότι η πράξη της κατάσχεσης αποτελεί ουσιώδη περιορισμό της ιδιοκτησίας, ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν την αρχή της αναλογικότητας η οποία διέπει τις επαχθείς ανακριτικές πράξεις (ενδεικτικά Κονταξής, ΚΠΔ, σελ.1666).

 

ΕΠΕΙΔΗ σε καμία περίπτωση η άρση της κατάσχεσης ή ο διορισμός μου ως μεσεγγυούχου του αυτοκινήτου μου δεν θα επηρεάσει αρνητικά το έργο των ανακριτικών αρχών, αφού η δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς απόδειξη που να σχετίζεται με το μέσο που χρησιμοποιήθηκε. Επίσης, με το διορισμό μου ως μεσεγγυούχου θα δεσμευτώ να παραδώσω το κατασχεθέν αυτοκίνητο σε κάθε αίτηση της Δικαστικής Αρχής.

 

ΕΠΕΙΔΗ η αίτησή μου νομίμως και αρμοδίως εισάγεται στο παρόν Συμβούλιο.

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.

Να άρει το Συμβούλιό Σας την κατάσχεση του ***. αυτοκινήτου, μάρκας **** μοντέλο**** , χρώματος***, με αριθμό πλαισίου **** και αριθμό κινητήρα ***, ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής μου, το οποίο κατασχέθηκε στις ***** και να διατάξει την απόδοσή του σε εμένα.

Άλλως να διαταχθεί ο διορισμός μου ως μεσεγγυούχου του ανωτέρω οχήματος ιδιοκτησίας μου, μέχρι την οριστική του απόδοση σε εμένα

Αντίκλητο και πληρεξούσιο δικηγόρο μου διορίζω τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ελευθέριο Κλιάνη (ΑΜ.ΔΣΘ 9719), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Λέοντος Σοφού αρ. 2, τηλέφωνο 2310519876 και 6976074934, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Με τιμή,

Η αιτούσα διά του πληρεξουσίου Δικηγόρου

 

 

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top