• Μαρ 27, 2023

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ

Του (επ) **** (ον) ***  του  **** , γεν. *** ,   υπηκόου ****, 

Θεσσαλονίκη, 13-10-2021

Έχω καταθέσει ενώπιον της Υπηρεσίας Σε το υπ’ αριθμ πρωτ. **** αίτημά μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους λόγω επταετούς παραμονής στην χώρα.

Κατά την εξέταση του αιτήματος μου, προέκυψε ότι σε βάρος μου έχουν σχηματιστεί οι εξής δικογραφίες: 1) η υπ’ αριθμ. ****  δικογραφία η οποία αφορά *****  χωρίς την απαιτούμενη άδεια, για την οποία έχω αθωωθεί με την υπ’ αριθμ. **** απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκιδικής, 2) η υπ’ αριθμ.  **** και από **** δικογραφία, και 3) η υπ’ αριθμ. ******δικογραφία (****)

 

Επειδή υπάρχουν σε βάρος μου  μόνο δύο καταδικαστικές αποφάσεις με συνολικό ύψος  έντεκα μηνών με τριετή αναστολή, οι οποίες αφορούν αδικήματα ήσσονος σημασίας, τα οποία σχετίζονται με την προσπάθεια βιοπορισμού μου κατά το επίμαχο διάστημα και δεν περιέχουν στοιχεία βίας.

 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ: «2. Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως: α) το ότι ο υπαίτιος έζησε σύννομα ως τον χρόνο που έγινε το έγκλημα, περίσταση που δεν αποκλείεται από μόνη την προηγούμενη καταδίκη του για ελαφρό πλημμέλημα, β) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από μη ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια ή υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, γ) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που του προκάλεσε άδικη εναντίον του πράξη, δ) το ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του, ε) το ότι συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την κράτησή του»

 

Επειδή λοιπόν παρότι καταδικάστηκα σε φυλάκιση 5 μηνών στην υπ’αριθμ. **** απόφαση από ****, μου αναγνωρίστηκε η ελαφρυντική περίσταση που προβλέπεται στο αρ.84 π.2 εδ. α’ .

 

Επειδή μου χορηγήθηκε αναστολή που σηματοδοτεί ότι έχει γίνει ήδη κρίση της επικινδυνότητάς μου από το δικαστήριο. Εάν είχα κριθεί ως επικίνδυνος δεν θα μου είχε χορηγηθεί η αναστολή.

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.2 ΠΚ : « Αν η αναστολή δεν ανακληθεί και δεν αρθεί, η ποινή που είχε ανασταλεί θεωρείται σαν να μην είχε επιβληθεί.» Συνεπώς και καθώς δεν υπάρχει άλλη δικογραφία σε βάρος μου , πιθανολογώ σφόδρα ότι η από ****  της υπ’αριθμ. **** επιβληθείσα ποινή θα είναι σαν να μην έχει επιβληθεί. Γεγονός που επικυρώνει ότι δεν αποτελώ επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη. 

 

Επειδή έχει ήδη παρέλθει χρονικό διάστημα *** ετών από την κατάθεση της αίτησης μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

 

Επειδή άλλωστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που αποδίδεται σε βάρος μου δεν δικαιολογούν την έκδοση απορριπτικής απόφασης σε βάρος μου, καθώς το αδίκημα της άσκησης υπαίθριου εμπορίου δίχως την κατοχή προβλεπόμενης άδειας, δεν δύναται να δικαιολογήσει την απόρριψη του αιτήματος μου δίχως την έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος μου.

 

Επειδή οι καταδικαστικές αποφάσεις που υπάρχουν σε βάρος μου δεν ξεπερνούν τους δώδεκα μήνες

 

Επειδή επιπλέον η συνεχής καθυστέρηση της υπηρεσίας Σας για την έκδοση της άδειας διαμονής μου, μου προκαλεί βλάβη καθώς αδυνατώ να εργαστώ, να συναλλαχθώ με τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας καθώς και να ταξιδέψω στην χώρα καταγωγής μου.

 

Επειδή προσκομίζω: 1) Την υπ’ αριθμ. ***** απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Παρακαλώ όπως γίνει δεκτό το υπ’ αριθμ πρωτ. **** αιτήμά μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και να μου χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

Ο αιτών

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top