• Μάι 08, 2020

ΘΕΜΑ: Αποδοχή αίτησης θεραπείας του (...)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Έχοντας υπόψη:

(...)

Την υπ' αριθμ. (...) απόφασή μας περί απόρριψης της υπ' αριθμ. (...) αίτησης για Χορήγηση άδειας διαμονής  "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (Ν4251/214)" του αναφερόμενου στο θέμα υπηκόου τρίτης χώρας

Την υπ' αριθμ. (...) αίτηση θεραπείας του (...)

Τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης.

Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αριθμ. (...) απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Δυτικής Μακεδονίας, η οποία προσκομίσθηκε με την υπό εξέταση αίτηση θεραπέιας, επιβλήθηκε στον εν θέματι συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή, δηλαδή ποινή όχι μεγαλύτερη του έτους. Επίσης, το αδίκημα τελέσθηκε το 2008, επομένως παρήλθαν 8 έτη, που αποτελούν μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μάλιστα ο αιτών δεν υπέπεσε σε κανένα άλλο αδίκημα. Επίσης δεν είναι εγγεγραμμένος στον Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (υπ' αριθμ. πρωτ. 22954/22-04-2016 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 όπως ισχύουν)

(...)

 

Αποφασίζουμε 

Την αποδοχή της Αίτησης θεραπείας του (...) περί αναθεώρησης της υπ' αριθμ. (...) απόφασης νας περί απόρριψης της υπ' αριθμ. (...) αίτησης για Χορήγηση άδειας διαμονής "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (4251/14)"

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top