• Ιουλ 16, 2020

Σύμφωνα με την από 15/07/2020 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η ΔΑΜΘ θα δέχεται αιτήματα ανανεώσεων αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, μόνο για όσες άδειες διαμονής λήγουν από τις 01/07/2020 έως την 31/07/2020, και ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

 

  1. Αθλητές Προπονητές – Οικονομικά Ανεξάρτητα Άτομα- Ανθρωπιστικούς λόγους
  2. Επενδυτές Ακινήτων και Μέλη  – Επί Μακρόν Διαμένοντες και Μέλη
  3. Μέλη Οικογένειας Έλληνα Πολίτη και Μέλη Οικογένειας πολίτη Ε.E./Γονείς Ημεδαπών /Σύζυγοι Ομογενών
  4. Δεύτερη γενιά/ Αυτοτελής/για λόγους Σπουδών / Επαγγελματική Κατάρτιση
  5. Εξαρτημένη Εργασία και Οικογενειακή συνένωση
  6. Ειδικές Βεβαιώσεις Νόμιμης Διαμονής
Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top