Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ.14119/220 (ΦΕΚ B' 1654/04.05.2020) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου:

"Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας".

"Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020".

Παρατείνεται η αναστολή υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού από την Υπηρεσία Ασύλου καθώς και η ισχύς των  δελτίων αιτούντων άσυλο  μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020.  Δείτε όλη την ανακοίνωση 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν.4375/2016, ορίζεται ότι: 

Παρατάθηκε  με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης (Αριθμ. οικ. 12889/2020- ΦΕΚ Τεύχος B’ 1086/30.03.2020 )  η ισχύς των αδειών διαμονής , των
δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής,  των βεβαιώσεων τύπου Α καθώς και των ειδικών βεβαιώσεων ειδικής διαμονής .  Δείτε όλη την ΥΑ 

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top