Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 19 Ν. 4251/2014 (Κώδικας Μεταναστευτικής Πολιτικής):

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ 1117/01-04-2020 ) η ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22124 σχετικά με την παράταση της 
επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων
Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των
κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 3.4.2020 έως και 10.4.2

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου
στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.

Από την Παρασκευή 13/03/2020 και μέχρι την Παρασκευή 10/04/2020, η Υπηρεσία Ασύλου δεν θα δέχεται κοινό με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διάδοσης του ιού COVID_19.

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top