ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ

 

Της (επ) **** (ον) *** του ***** και της *** , γεν. *** στη **** , κατόχου του υπ’ αριθμ. ***** Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, κατοίκου **** επί της οδού***** , με ΑΦΜ *****, ΔΟΥ ****

 

Θεσσαλονίκη, 05/07/2021

Ασκήθηκε εναντίον εμού και του συντρόφου μου **** ποινική δίωξη για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών (με την πιο ειδική μορφή της κατοχής). Μετά την απολογία μου ενώπιον της Ανακρίτριας του 4ου Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης αφέθηκα ελεύθερη χωρίς την επιβολή περιοριστικού όρου καθώς ουδεμία απόδειξη ενοχής εις βάρος μου ανευρέθη.

Με την από **** έκθεση κατάσχεσης αυτοκινήτου, οι, ενεργούντες προανάκριση, ανακριτικοί υπάλληλοι του Τμήματος Ασφαλείας Βεροίας, προέβησαν σε κατάσχεση του αυτοκινήτου ιδιοκτησίας μου, μάρκας*** , μοντέλο ****, χρώματος ****, με αριθμό πλαισίου ******, ως μέσου διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Εν προκειμένω χρήζει ιδιαίτερης μνείας και αναφοράς το γεγονός ότι το συγκεκριμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο, αγοράστηκε εκ μέρους λίγες μέρες πριν την σύλληψη μου, έμεινε σε συνεργείο για κάποια σχετική επισκευή και ήρθε στην κατοχή μου περίπου μια εβδομάδα πριν τη σύλληψη μου. Το χρησιμοποίησα μόνο  εγώ η ίδια και μάλιστα  ελάχιστες φορές και αποκλειστικά  προς το σκοπό της μετακίνησής μου για τις υποχρεώσεις μου και  ουδεμία σχέση είχε με διακίνηση ναρκωτικών. Επιπλέον σύμφωνα και με την από **** έκθεση εξέτασης του μάρτυρα *****, περιήλθαν πληροφορίες στην Υπηρεσία του ότι από κοινού με τον συγκατηγορούμενό μου κατείχαμε και αποκρύπταμε στην οικία μας ποσότητες ναρκωτικών ουσιών τις οποίες και διακινούσαμε με το ως άνω όχημα μάρκας****** . Ωστόσο, εν τέλει η κατηγορία που μας αποδόθηκε αφορούσε μόνο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της κατοχής καθώς από ουδέν στοιχείο της δικογραφίας δεν προέκυψε η περαιτέρω διακίνηση με την μορφή της μεταφοράς  ως άνω ποσότητας ναρκωτικών. Επιπροσθέτως,  η σύλληψή μας έγινε πριν την επιβίβασή μας στο ως άνω όχημα με αποτέλεσμα να καθίσταται φανερό ότι το ως άνω όχημα ουδέποτε συσχετίσθηκε με την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών που ανευρέθη. Καθίσταται φανερό ότι το συγκεκριμένο όχημα ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης ουδεμίας αξιόποινης πράξης, καθώς όπως παραδέχθηκε και ο συγκατηγορούμενός μου κατά την απολογία του, τη συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών την είχε παραλάβει από τρίτο πρόσωπο κάποιες μέρες πριν τη σύλληψή του αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό αποθήκευσής της.

Πέραν του γεγονότος ότι δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδεμία σχέση έχω με την οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, κάτι που απεδείχθη και κατά την ανακριτική διαδικασία κατά την οποία αφέθηκα ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ως μη γνωρίζουσα τις αξιόποινες πράξεις του συγκατηγορουμένου μου και χωρίς να ανευρεθεί καμία απόδειξη ενοχής εις βάρος μου, ζητώ διά της παρούσης να αρθεί η κατάσχεση του κατασχεθέντος αυτοκινήτου μου, άλλως δε να διορισθώ μεσεγγυούχος του, καθώς η διαμορφούμενη κατάσταση με την κατάσχεσή του με οδηγεί σε πλήρη αδυναμία χρήσης του και μετακίνησής μου, από και προς την εργασία μου και ικανοποίηση των καθημερινών, βιοτικών αναγκών μου, ειδικά από τη στιγμή που ο σύντροφός μου βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος και όλο το βάρος συντήρησης της προσωπικής μας οικίας, λογαριασμών και διαβίωσής μας, επαφίεται πλέον αποκλειστικά σε εμένα την ίδια.

 Το να μην διαθέτω κανένα μεταφορικό μέσο ή έστω την οικονομική δυνατότητα να αγοράσω κάποιο έτερο μέσο με οδηγεί σε πλήρως δυσχερή θέση καθώς δεν θα μπορώ να καλύψω καθημερινές μου ανάγκες, όπως λ.χ. μεταφορά από και προς την εργασία μου ή κάλυψη των λοιπών βιοτικών αναγκών μου κ.ο.κ..

*****

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 269 παρ. 3 και 307 εδ. β΄ ΚΠΔ προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της προδικασίας και μέχρι την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη με επίδοση σ’ αυτόν του κλητήριου θεσπίσματος ή της κλήσης, την άρση της επιβληθείσας κατάσχεσης μπορεί να διατάξει, ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον ή δικαιώματα στα πράγματα που κατασχέθηκαν, το δικαστικό συμβούλιο, αν δεν είναι πιθανό ότι από το λόγο αυτό θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας (ΑΠ 137/68 ΠΧρ 1969.294, ΕφΑΘ 772/68, ΠΧρ 1969.562, ΣυμβΠλΠειρ 181/2010 ΑΡΜ 2010.1398). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κατά το στάδιο της προδικασίας από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η δήμευση των κατασχεθέντων (βλ. Μπουροπούλου, ΕρμΚΠΔ, έκδ. Β`, τόμ. Α΄ υπ΄ άρθ. 268 αριθ. 4, Ζησιάδη, ΠοινΔικ, έκδ. Γ, τόμ., Β` σελ. 224, Εφθεσ 650/2000 ΠΧρ 2001.733, Εφθεσ 449/1990 ΠΧρ 1990.1173, Εφθεσ 96/1992 ΑΡΜ 1992.273, ΕφΠατρ 52/1993 ΠΧρ 1993.891, ΕφΘεσ 612/1995 ΑΡΜ 1995.1209, ΕφΑΘ 1403/1997 ΠΧρ 1997.1168, ΕφΘεσ 1039/1998 ΑρχΝ 1999.297).

Έτσι, αν από το αντικείμενο αυτό δεν προκύπτει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη, όπως εν προκειμένω, το Δικαστήριο δεν μπορεί να διατάξει τη δήμευση του αντικειμένου αυτού, αλλά αντίθετα, ακόμη και σε περίπτωση καταδίκης των αυτουργών ή συμμέτοχων θα αποφασίσει την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση του πράγματος στον ιδιοκτήτη του (373 ΚΠΔ). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όταν το θέμα ανακύπτει στο στάδιο της προδικασίας, το δικαστικό Συμβούλιο μπορεί αναμφισβήτητα να αποφασίσει για την τύχη του κατασχεθέντος, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, δεδομένου ότι η παράταση της κατάσχεσης μέχρις ότου αρθεί αυτή από το δικαστήριο που θα δικάσει την ουσία της υπόθεσης, πράγμα που είναι βέβαιο, είναι συνήθως μακρόχρονη, με συνέπεια ο κύριος του πράγματος να στερείται ενός περιουσιακού του αντικειμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα (βλ. ΕφΘεσ 449/90 ΠΧρ 1990.1173, ΣυμβΠλημΔρ 68/90 ΝοΒ 39.620). Η απόδοση διατάσσεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στον ιδιοκτήτη του κατασχεθέντος αντικειμένου, ο οποίος αποδεικνύει την επ’ αυτού κυριότητα.

Επικουρικά κατά την διάρκεια της προδικασίας το Συμβούλιο των Πλημμελειοδικών έχει υλική αρμοδιότητα να αποφανθεί κατ' επέκταση και περί του ορισμού κάποιου ως μεσεγγυούχου κατασχεθέντος πράγματος (βλ. Ζησιάδη, Ποινική Δικονομία Εκδ. Γ', 1977, Τομ. β', σ. 346, Γνωμ. Μαγκάκη-Σπινέλλη, ΠΧρ 1981.821, ΣυμβΠλΛαρ 324/1995 ΠΧρ 1996.122), όπου το κατασχεθέν πράγμα μπορεί να δοθεί υπό μεσεγγύηση στον ιδιοκτήτη αυτού ή σε άλλον τρίτον. Ο μεσεγγυούχος υποχρεούται ως φύλακας να διαφυλάξει το πράγμα και να το παραδώσει σε κάθε αίτηση της δικαστικής αρχής, εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις, μία υποχρεωτική, ήτοι να μην φαίνεται πιθανό ότι η απόδοση υπό μεσεγγύηση θα δυσχεράνει την ανακάλυψη της αλήθειας, σε σχέση πάντοτε με τη φύση της υποθέσεως, και μία δυνητική, δηλαδή η απόδοση να δικαιολογείται από την ανάγκη καλύτερης συντηρήσεως του κατασχεθέντος (βλ. Κονταξή, Ερμην. Ποιν. Δ. 1993, Εκδ. Γ' Τομ. Α' σ. 1285, ΓνωμΕισΑΠ 267/1952 ΠΧρ 1952.413, Γνωμ. Μαγκάκη-Σπινέλλη, ο.π. σ. 826, Τσουκαλά, Ερμην. Ποιν. Δικον. 1947, Τομ. Β', σ. 123, σημ. 24, ΣυμβΕφΘεσ 612/1995 ΑΡΜ 1995.1209, ΣυμβΠλΛαρ 324/1995 ΠΧρ 1996.122).

Εξάλλου το Συμβούλιο κατά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρόκειται να διαρκέσει η κατάσχεση, τη χρησιμότητα του κατασχεθέντος, την πιθανότητα φθοράς του κατά το χρόνο που παραμένει κατασχεμένο, αλλά και να διασφαλίζει τη διατήρηση του κατασχεμένου στη διάθεση της αρμόδιας αρχής (ΣυμΠλΘεσ 1145/2009 αδημ., ΣυμβΠλΣερ 509/1996 ΥΠΕΡ 1997.365, ΣυμβΠλΛαρ 324/1995 ΠΧρ 1996 ΥΠΕΡ 1996.591).

 

ΕΠΕΙΔΗ το αυτοκίνητο ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε προς τέλεση αξιόποινων πράξεων.

 

Επειδή δεν κατηγορούμαι εγώ και ο συγκατηγορούμενος σύντροφός μου για διακίνηση ναρκωτικών με την μορφή της μεταφοράς και δεν βρέθηκε καμία ναρκωτική ουσία στο κατασχεθέν αυτοκίνητο  μου

 

ΕΠΕΙΔΗ αυτή ακριβώς η ανάγκη για συντήρηση του κατασχεθέντος αυτοκινήτου μου είναι ένα ακόμη μείζον επιχείρημα για τον ορισμό μου ως μεσεγγυούχου. Στην αντίθετη περίπτωση, το αυτοκίνητό μου θα παραμείνει επί μακρόν σε ακινησία και εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, με αναπόφευκτη συνέπεια να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία, όντας ήδη όχι στην καλύτερη κατάσταση

 

 

ΕΠΕΙΔΗ πανθομολογείται από θεωρία και νομολογία ότι η πράξη της κατάσχεσης αποτελεί ουσιώδη περιορισμό της ιδιοκτησίας, ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν την αρχή της αναλογικότητας η οποία διέπει τις επαχθείς ανακριτικές πράξεις (ενδεικτικά Κονταξής, ΚΠΔ, σελ.1666).

 

ΕΠΕΙΔΗ σε καμία περίπτωση η άρση της κατάσχεσης ή ο διορισμός μου ως μεσεγγυούχου του αυτοκινήτου μου δεν θα επηρεάσει αρνητικά το έργο των ανακριτικών αρχών, αφού η δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς απόδειξη που να σχετίζεται με το μέσο που χρησιμοποιήθηκε. Επίσης, με το διορισμό μου ως μεσεγγυούχου θα δεσμευτώ να παραδώσω το κατασχεθέν αυτοκίνητο σε κάθε αίτηση της Δικαστικής Αρχής.

 

ΕΠΕΙΔΗ η αίτησή μου νομίμως και αρμοδίως εισάγεται στο παρόν Συμβούλιο.

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.

Να άρει το Συμβούλιό Σας την κατάσχεση του ***. αυτοκινήτου, μάρκας **** μοντέλο**** , χρώματος***, με αριθμό πλαισίου **** και αριθμό κινητήρα ***, ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής μου, το οποίο κατασχέθηκε στις ***** και να διατάξει την απόδοσή του σε εμένα.

Άλλως να διαταχθεί ο διορισμός μου ως μεσεγγυούχου του ανωτέρω οχήματος ιδιοκτησίας μου, μέχρι την οριστική του απόδοση σε εμένα

Αντίκλητο και πληρεξούσιο δικηγόρο μου διορίζω τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ελευθέριο Κλιάνη (ΑΜ.ΔΣΘ 9719), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Λέοντος Σοφού αρ. 2, τηλέφωνο 2310519876 και 6976074934, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Με τιμή,

Η αιτούσα διά του πληρεξουσίου Δικηγόρου

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΕΦΕΤΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                      

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

 

 

Του ***** του ****** και της  ****, γεν. ***** , κάτοικος ***** επί της οδού **** , κάτοχος του υπ’ αριθμ. ***** Διαβατηρίου Αρχών ****, με ΑΦΜ *****, ΔΟΥ ****

 

ΚΑΤΑ

 

Την υπ’αριθμ.****                                                                                                                                                             Διάταξη της κας 4ης Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

 

Θεσσαλονίκη, 31-03-2021

 

            Κατηγορούμαι για την τέλεση των κάτωθι αδικημάτων: α) Παραλαβή από τα εσωτερικά σύνορα της χώρας και προώθηση στο εσωτερικό της πολιτών τρίτης χώρας που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος εκ κερδοσκοπίας και κατά συρροή, πράξη που τελέστηκε με τρόπο που θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο (30 παρ. 1β, γ Ν. 4251/14, 94 ΠΚ), β) Απείθεια 169 ΠΚ και γ) Παράβαση αρ. 94 παρ. 1, 2α, 4 ΚΟΚ (Ν. 2696/99), και δ) Παράβαση αρ. 98 παρ. 2 ΚΟΚ (Ν. 2696/99), πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν την *** στον *** και στο *** οδού. Με την ανωτέρω διάταξη της κας ανακρίτριας 4ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκαν σε βάρος μου οι περιοριστικοί όροι της 1) παροχής χρηματικής εγγυήσεως ποσού δέκα χιλιάδων (**** ) ευρώ, 2) εμφάνισης εντός του πρώτου πενθήμερου εκάστου μηνός στον Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής της κατοικίας μου και 3) απαγόρευσης μετάβασης μου στο εξωτερικό.

 

 

Επειδή η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος μου έχει προσδιοριστεί προς εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κατά την δικάσιμο της ******, ήτοι σε χρονικό διάστημα ενός έτους από σήμερα.

 

 

Επειδή είμαι κάτοχος ισχυρών νομιμοποιητικών εγγράφων στη χώρα, καθώς είμαι κάτοχος άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, η οποία λήγει την *** , με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ στην Ελλάδα διαμένω πλέον της δεκαετίας, εργαζόμενος σταθερά και εκπληρώνοντας τις φορολογικές και ασφαλιστικές μου υποχρεώσεις και έχοντας δημιουργήσει ισχυρούς βιοτικούς δεσμούς με την χώρα.

 

Επειδή επιθυμώ να μεταβώ στο ***** για μικρό χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών ώστε να συνδράμω την μητέρα μου η οποία νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας έχοντας υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ παράλληλα πάσχει και από χρόνια νεφρική νόσο. 

 

Επειδή το γεγονός ότι ο πατέρας μου διαμένει στην χώρα έχοντας υποβάλλει αίτημα για την χορήγηση διεθνούς προστασίας και συνεπώς δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει εκτός χώρας, έχει ως αποτέλεσμα να είμαι το μοναδικό εν ζωή μέλος της οικογένειας μου το οποίο δύναται να συνδράμει την μητέρα μου κατά τη νοσηλεία της.

 

Επειδή μέχρι και σήμερα έχω τηρήσει δίχως παρέκκλιση τους περιοριστικούς όρους που έχουν τεθεί σε βάρος μου με την υπ’ αριθμ.  *** διάταξη της κας Ανακρίτριας 4ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

 

Επειδή προτίθεμαι να παρασταθώ ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων καθώς επιθυμώ την απόδοση της ιδιαίτερα υψηλής εγγυοδοσίας των δέκα χιλιάδων ευρώ (*****€), ποσό το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας μου.

 

Επειδή περαιτέρω προτίθεμαι να παραστώ κατά την εκδίκαση της υπόθεσής μου καθώς προσδοκώ σφόδρα την αθώωσή μου.

 

 

Επειδή  η επιβολή δικονομικών μέτρων καταναγκασμού διέπεται από τη συνταγματικής περιωπής αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή επιλέγεται μόνον εκείνο ή εκείνα τα μέτρα: (α) που είναι κατάλληλα για την επίτευξη των άνω σκοπών (αρχή προσφορότητας), (β) είναι επίσης απολύτως αναγκαία, κατ` άρ. 282 παρ. 1 ΚΠΔ, είτε γιατί είναι τα μοναδικά προς επίτευξη των σκοπών αυτών ή τα ηπιότερα από τα διατιθέμενα προς τούτο, απαγορευμένης της επιλογής του επαχθέστερου (αρχή της αναγκαιότητας) και (γ) ευρίσκονται σε μία παραδεκτή λογική σχέση αναλογίας με την βαρύτητα της διωκόμενης αξιόποινης πράξης (159/2019 ΕΦ ΠΑΤΡ)

 

Επειδή μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης μου στις *****, θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ** περίπου ετών, με αποτέλεσμα η επιβολή του ανωτέρω περιοριστικού όρου να καθίσταται υπέρμετρη

 

 

Επειδή δεν έχω κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνω τη φυγή μου, δεν υπήρξα φυγόποινος ή φυγόδικος, ούτε κρίθηκα ένοχος για απόδραση κρατούμενου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής και άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να θεωρηθώ ως ύποπτος φυγής.

 

Επειδή διαθέτω γνωστή και σταθερή διαμονή στη χώρα στη  *****, επί της οδού*****, διεύθυνση την οποία δηλώνω σταθερά ενώπιον όλων των αρχών της χώρας.

 

Επειδή το Συμβούλιο Σας είναι αρμόδιο για την εξέταση της παρούσα αίτησης μου  σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 294 ΚΠΔ.

                                      

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

 

Να αρθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα

 

Αντίκλητο μου διορίζω τον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Κλιάνη Ελευθέριο, (ΑΜ 9719) κάτοικο Θεσσαλονίκης,  οδός Λέοντος Σοφού 2, τηλ. 6976074934 , τηλ. 2310519876,  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                             

Ο αιτών

 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(δια του κ. Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης)

 

ΑΙΤΗΣΗ

προσωρινά κρατηθέντα και μετέπειτα αθωωθέντα

 

Του  **** του *****  και της ****, γεν. **** , υπήκοος******, κάτοικος****, οδός**** .

 

Θεσσαλονίκη, 28/01/2015                                                                                    

Κινήθηκε εναντίον μου με παραγγελία για διενέργεια κύριας ανάκρισης ποινική δίωξη α) για διευκόλυνση μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, ενεργώντας από κοινού εκ κερδοσκοπίας β) για συγκρότηση και ένταξη ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία άτομα, επιδιώκοντας τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων.

Περατώθηκε η κύρια ανάκριση χωρίς την απολογία μου καθώς θεωρήθηκα εσφαλμένα ως αγνώστου διαμονής και  εκδόθηκε σε βάρος μου το υπ’ αριθμ. *** Ένταλμα σύλληψης του κ. Ανακριτή του 6ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης (το οποίο επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. *** Διάταξη του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης), δυνάμει του οποίου αποφασίσθηκε η προσωρινή κράτηση μου.

 

Επειδή το Δικαστήριό Σας με την υπ’ αριθμ.  **** απόφασή του προέβη στην αθώωσή μου.

 

Επειδή δεν ήμουν από πρόθεση παραίτιος της προσωρινής κράτησης μου.

Επειδή δεν παρήλθε από την απαγγελία της αθωωτικής απόφασης του Δικαστηρίου Σας προθεσμία δέκα ημερών (άρθρο 537 παρ. 2 ΚΠΔ).

 

Επειδή με βάση την οικονομική μου κατάσταση την οποία προτίθεμαι να αποδείξω ενώπιόν Σας, η αιτούμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των ****€  ανά ημέρα προσωρινής κράτησης.

 

Επειδή κρατήθηκα από *** έως ****, δηλαδή για τουλάχιστον**** , ήτοι για ** ημέρες.

 

Επειδή **** ημέρες επί ** € ανέρχεται σε τουλάχιστον *** €.

 

Επειδή λόγω της κράτησης μου επί *** έχω υποστεί τεκμαρτή περιουσιακή ζημία καθώς και ηθική βλάβη η οποία πρέπει να καταφαθεί από το δικαστήριο Σας

 

Επειδή στην Ελλάδα διαμένω για τουλάχιστον ***  έτη, όντας κάτοχος ισχυρών νομιμοποιητικών εγγράφων και εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις ασφαλιστικές και φορολογικές μου υποχρεώσεις προς το Ελληνικό κράτος.

 

Επειδή το Δικαστήριό Σας που εξέδωσε την αθωωτική του απόφαση είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για την κρίση της αιτήσεώς μου (άρθρο 537 παρ.2 ΚΠΔ).

 

Επειδή η παρούσα αίτησή μου ασκείται παραδεκτά, είναι νόμιμη και βάσιμη.

 

Για όλους τους λόγους αυτούς και με κάθε επιφύλαξή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για κάθε νόμιμη απαίτησή μου αιτούμαι:

  

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.

Να μου επιδικασθεί αποζημίωση **  € ανά ημέρα προσωρινής κράτησης.

Να μου επιδικασθεί συνολικά το ποσό των *** € (***ημέρες Χ ** Ευρώ) .

                                                                            

 

                                                          Ο αιτών δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του

 

                                                 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(δια της κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ
Του (επ) *** (ον) *** του *** και της ****, γεν.**** , κατοίκου ***, άνευ ΑΦΜ
Θεσσαλονίκη, 05/03/2020

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ****

 

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Του (επ) **** (ον) **** του **** και της ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’ αριθμ. **** Διαβατηρίου **** Αρχών, κατοίκου ****, με Α.Φ.Μ. **** Δ.Ο.Υ. ****,

 

Θεσσαλονίκη, ****

 

Είμαι υπήκοος ****. Στις **** γεννήθηκε στο ****και συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο **** η θυγατέρα μου****.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ MONOΜΕΛΟΥΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ****

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Της (επ) **** (ον) ****  του  **** και της ****  ,  υπήκοος ****, γεν. ****, κάτοχος του υπ’ αριθμόν **** διαβατηρίου **** αρχών/Α.Δ.Τ και του υπ’ αριθμ. **** Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ ****, κάτοικος ****

 

Θεσσαλονίκη, ****

 

Ιστορικό Μέρος

 

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. **** απόφασης του Δικαστηρίου της ****, (παράθεση του διαδικαστικού ιστορικού της αλλοδαπής υπόθεσης και του διατακτικού της αλλοδαπής απόφασης). Η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη .

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ****

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

 

Τ@ (επ.) **** (ον.) **** του **** και της ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’  αριθμόν ****Διαβατηρίου της ****, κατοίκου ****, επί της ****

 

Θεσσαλονίκη, ****

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου **** (Δ.Κ.Α. ****) Απόφαση του Αξιωματικού της Διεύθυνσης Αλλοδαπών ****αποφασίσθηκε η εγγραφή μου στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν επειδή θεωρήθηκα επικίνδυν@ για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια καθόσον: α) Συνελήφθη την **** για παράβαση του ν. 2960/2001 «Περί Τελωνειακού Κώδικα» β) Σχηματίσθηκε σε βάρος μου δικογραφίας από το Τ.Α. **** την ****για παράβαση του άρθρου 372 Π.Κ. κατά συναυτουργία γ) Εκδόθηκε σε βάρος μου η υπ’ αριθμόν **** απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης δ) Σχηματίσθηκε σε βάρος μου Δικογραφία από το Τ.Α. ****για παράβαση του (****)

 

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top