ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ****

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Του (επ.) **** (ον.) **** του **** και της ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’  αριθμόν ****Διαβατηρίου της ****, κατοίκου ****, επί της ****

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ****

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

 

 

Του (επ.) **** (ον.) **** του **** και της ****, γεν. ****, κάτοχος του υπ’  αριθμόν ****Διαβατηρίου της ****, κάτοικος ****, επί της ****

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ **********

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Του (επ.) **** (ον.) **** του **** και της ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’  αριθμόν ****Διαβατηρίου της ****, κατοίκου ****, επί της ****

 

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top