Εκουσία Δικαιοδοσία & Ειδικές Διαδικασίες
Ίδρυση και Τροποποίηση Εταιρικών Σχημάτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παροχή συμβουλών και την δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών αστικής φύσεως, ήτοι:

 1. Την έκδοση διαζυγίου (είτε δικαστικώς, είτε με την διαδικασία του συναινετικού).
 2. Την κατάθεση και υποστήριξη αιτημάτων εκουσίας δικαιοδοσίας (αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης, διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων, θέσης σε δικαστική συμπαράσταση κ.α.).
 3. Την παροχή συμβουλευτικής στήριξης για την ολοκλήρωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας.

Επίσης εξειδικευόμαστε στην ίδρυση και τροποποίηση εταιρικών σχημάτων όλων των μορφών, μέσω της σύνταξης ιδρυτικών καταστατικών και ιδιωτικών συμφωνητικών και κατάθεση όλων των απαιτούμενων εγγράφων στις αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και τυχόν τροποποιητικών καταστατικών.

Ειδικότερα έχει προβεί στην ίδρυση και πλέον εκπροσωπεί ατομικές επιχειρήσεις, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), Ομόρρυθμες (Ο.Ε) και Ετερόρρυθμες (Ε.Ε) εταιρείες καθώς και μία από τις ελάχιστες Συνεργατικές Ενώσεις στην χώρα.

Η ειδίκευση του γραφείου μας συνίσταται στην παροχή νομικών συμβουλών, στην ίδρυση και εκπροσώπηση εταιρικών σχημάτων, των οποίων τα ιδρυτικά μέλη ή οι διαχειριστές είναι ιδίως πολίτες τρίτων χωρών, Ευρωπαίοι πολίτες και ομογενείς Έλληνες του εξωτερικού

Ποιοι Είμαστε

 • κ.: Ελευθέριος Κλιάνης

  Phone: +30 6976 074 934 right
 • κ.: Ζουνάρα Ειρήνη

  Phone: +30 6986 963 559  right
 • Mr: Φώτιος Μπλάντζας

  Phone: +30 6970 362 857 right
 • Έλεγχος Υπόθεσης

  Έλεγχος και επανεξέταση της υπόθεσης σας.

 • Αποτελεσματικές Λύσεις

  Αποτελεσματικές νομικές λύσεις φτιαγμένες στα μέτρα των πελατών μας.

 • Εξειδικευμένες Συμβουλές

  Εξειδικευμένος νομικός σύμβουλος με σημαντική δικαστηριακή εμπειρία στον εκάστοτε τομέα δικαίου.

 • Απόλυτη Εχεμύθεια

  Απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμός στην εμπιστοσύνης σας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ;

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top