Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Το Διοικητικό Δίκαιο αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα αντικείμενα της ελληνικής νομικής επιστήμης καθώς χαρακτηρίζεται από δαιδαλώδη νομοθεσία, αυστηρή τυπικότητα και εξαιρετικά μεγάλη έκταση εφαρμογής.

Το γραφείο μας στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης συμβουλής με αποτέλεσμα να ασχολείται κατά βάση με εκείνο το κομμάτι του Διοικητικού Δικαίου το οποίο εφάπτεται στο Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 1. Την κατάθεση και υποστήριξη αντιρρήσεων κατά της διοικητικής κράτησης που σας έχει επιβληθεί, δυνάμει απόφασης ΑΠΕΛΑΣΗΣ ή απόφασης ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ είτε ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου είτε ενώπιον του αρμόδιου Αστυνομικού Διευθυντή.
 2. Παροχή νομικών συμβουλών και κατάθεση αιτημάτων διαγραφής από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) και το Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS), μετά από εγγραφή δυνάμει απόφασης διοικητικής ΑΠΕΛΑΣΗΣ ή απόφασης ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ή σχηματισμό ποινικής δικογραφίας ή επιβολή δικαστικής ΑΠΕΛΑΣΗΣ.
 3. Την κατάθεση και υποστήριξη αιτήσεων ακύρωσης και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων για χορήγηση άδειας διαμονής ή αιτημάτων αναγνώρισης πολιτικού ασύλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου αντίστοιχα.
 4. Την κατάθεση αιτήσεων θεραπείας κατά απορριπτικών αποφάσεων της Διοίκησης επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής.

Ποιοι Είμαστε

 • κ.: Ελευθέριος Κλιάνης

  Phone: +30 6976 074 934 right
 • κ.: Ζουνάρα Ειρήνη

  Phone: +30 6986 963 559  right
 • Mr: Φώτιος Μπλάντζας

  Phone: +30 6970 362 857 right
 • Έλεγχος Υπόθεσης

  Έλεγχος και επανεξέταση της υπόθεσης σας.

 • Αποτελεσματικές Λύσεις

  Αποτελεσματικές νομικές λύσεις φτιαγμένες στα μέτρα των πελατών μας.

 • Εξειδικευμένες Συμβουλές

  Εξειδικευμένος νομικός σύμβουλος με σημαντική δικαστηριακή εμπειρία στον εκάστοτε τομέα δικαίου.

 • Απόλυτη Εχεμύθεια

  Απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμός στην εμπιστοσύνης σας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ;

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top