Προετοιμασία, Νομικές Συμβουλές, Εκπροσώπηση

Η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας αποτελεί αναμφισβήτητα την πλέον σημαντική στιγμή της συναλλαγής ενός μετανάστη με την ελληνική διοίκηση. Ως εκ τούτου, χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυπλοκότητα και δυσκολίες διεκπεραίωσης. Βάσει του σημερινού νομοθετικού πλαισίου, ελληνική ιθαγένεια δύναται να αποκτηθεί είτε μέσω πολιτογράφησης (αλλογενούς ή ομογενούς αλλοδαπού και αναγνωρισμένου πρόσφυγα), είτε λόγω φοίτησης (έξι έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εννέα έτη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή τέλος λόγω γέννησης στην Ελλάδα και φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο.

 • Το γραφείο μας αναλαμβάνει:
 • Την ενημέρωση σας για την δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και την κατηγορία στην οποία θα πρέπει να υπαχθεί το αίτημα σας. Ειδικότερα οι κατηγορίες που προβλέπονται είναι οι εξής:
  1. πολιτογράφηση ομογενών και αλλογενών αλλοδαπών
  2. πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό μέσω του Ελληνικού Προξενείου
  3. κτήση Ελληνικής ιθαγένειας τέκνου λόγω γέννησης στην Ελλάδα και φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο ή λόγω φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο
  4. κτήση Ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης ή υιοθεσίας από Έλληνα
  5. πολιτογράφηση αναγνωρισμένου πρόσφυγα.
 • Την προετοιμασία του φακέλου σας (επικοινωνία με την αρμόδια αρχή για την δήλωση της πολιτογράφησης σας, εξασφάλιση πιστοποιητικού φοίτησης, συμπλήρωση της σχετικής αίτησης για την κτήση ελληνικής ιθαγένειας).
 • Την προετοιμασία σας για τo τεστ πολιτογράφησης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης
 • Την παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος σας.
 • Την διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών για την έκδοση αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κατόπιν της θετικής έκβασης του αιτήματος σας.

Ποιοι Είμαστε

 • κ.: Ελευθέριος Κλιάνης

  Phone: +30 6976 074 934 right
 • κ.: Απόστολος Χαλάτσης

  Phone: +30 6939 057 210 right
 • Mr: Φώτιος Μπλάντζας

  Phone: +30 6970 362 857 right
 • Έλεγχος Υπόθεσης

  Έλεγχος και επανεξέταση της υπόθεσης σας.

 • Αποτελεσματικές Λύσεις

  Αποτελεσματικές νομικές λύσεις φτιαγμένες στα μέτρα των πελατών μας.

 • Εξειδικευμένες Συμβουλές

  Εξειδικευμένος νομικός σύμβουλος με σημαντική δικαστηριακή εμπειρία στον εκάστοτε τομέα δικαίου.

 • Απόλυτη Εχεμύθεια

  Απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμός στην εμπιστοσύνης σας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ;

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top