Δίκαιο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Α) Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Παροχή νομικών συμβουλών, ετοιμασία διοικητικού φακέλου και κατάθεση αίτησης για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής παντός τύπου ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικότερα το γραφείο μας εξειδικεύεται στις παρακάτω άδειες διαμονής:

 

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


α) Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους

 1. εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου
 2. εργαζόμενοι ειδικού σκοπού
 3. επενδυτική δραστηριότητα (Golden Visa)
 4. απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα»

 


β) Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους

 1. ανθρωπιστικοί λόγοι (θύματα εμπορίας ανθρώπων, ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, εργαζόμενους που απασχολήθηκαν με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους, άτομα που παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης, γονείς ανήλικων ημεδαπών, ενήλικοι ανίκανοι να επιμεληθούν των υποθέσεων τους, ανήλικοι που χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται σε ιδρύματα, ανήλικοι η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί σε τρίτους, θύματα εργατικών ατυχημάτων, ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία, πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας
 2. εξαιρετικοί λόγοι (άρθρο 19 του ν. 4251/2014). Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της συγκεκριμένης ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ είναι ο αλλοδαπός να διαθέτει έγγραφα από τα οποία αποδεικνύονται 7 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ στην Ελλάδα, ακόμα και αν υφίσταται μικρό χρονικό διάστημα απουσίας του ή να είναι γονέας ανήλικου ημεδαπού.
 3. λόγοι δημοσίου συμφέροντος
 4. οικονομικά ανεξάρτητα άτομα
 5. ενήλικα τέκνα μελών του διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής, καθώς και τέκνα προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα
 6. εξαρτώμενα μέλη οικογένειας, ανιόντες πρώτου βαθμού συγγένειας, μελών του διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής, καθώς και προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα
 7. εργαζόμενοι ως ιδιωτικοί υπηρέτες μελών Διπλωματικών Αποστολών
 8. σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου.


γ) Άδεια Προσωρινής διαμονής

 1. εποχική εργασία (μετάκληση)
 2. αλιεργάτες
 3. απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία
 4. μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων
 5. πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας
 6. πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας
 7. αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού
 8. πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης


δ) Άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση,

 1. σπουδές
 2. εθελοντική εργασία
 3. έρευνα
 4. επαγγελματική κατάρτιση


ε) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση

 1. μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας
 2. μέλη οικογένειας Έλληνα ή ομογενούς
 3. αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας ή ομογενούς
 4. προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα
 5. μέλη οικογενείας Ευρωπαίου Πολίτη


στ) Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας 

 1. άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (5 ΧΡΟΝΙΑ)
 2. άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (5 ΧΡΟΝΙΑ)
 3. άδεια δεκαετούς διάρκειας (10 ΧΡΟΝΙΑ)


ζ) Άδεια διαμονής για Ευρωπαίους πολίτες, Ομογενείς από την Αλβανία, την Τουρκία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Ποιοι Είμαστε

 • κ.: Ελευθέριος Κλιάνης

  Phone: +30 6976 074 934 right
 • κ.: Απόστολος Χαλάτσης

  Phone: +30 6939 057 210 right
 • Mr: Φώτιος Μπλάντζας

  Phone: +30 6970 362 857 right
 • Έλεγχος Υπόθεσης

  Έλεγχος και επανεξέταση της υπόθεσης σας.

 • Αποτελεσματικές Λύσεις

  Αποτελεσματικές νομικές λύσεις φτιαγμένες στα μέτρα των πελατών μας.

 • Εξειδικευμένες Συμβουλές

  Εξειδικευμένος νομικός σύμβουλος με σημαντική δικαστηριακή εμπειρία στον εκάστοτε τομέα δικαίου.

 • Απόλυτη Εχεμύθεια

  Απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμός στην εμπιστοσύνης σας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ;

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top