• Μαρ 17, 2020

Δημοσιεύτηκε η ΥΠ' Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 και από 15.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 864/15.3.2020),

που αντικαθιστά κατά περιεχόμενο την προγενέστερη υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β' 833) ΚΥΑ, σχετικά με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων κατά το χρονικό διάστημα από την 16-03-2020 έως την 27-03-2020.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ.

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top